jon obojnaczy
 
Encyklopedia PWN
jon obojnaczy, jon dwubiegunowy, amfijon,
jon obdarzony zarówno ładunkiem ujemnym, jak i dodatnim;
tworzy się wskutek wewnątrzcząsteczkowej wędrówki protonu (np. glicyna NH2CH2COOH tworzy +H3NCH2COO); w roztworach kwaśnych przechodzi w kation, a w zasadowych — w anion.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia