izohalina
 
Encyklopedia PWN
izohalina
[gr.],
hydrol. linia łącząca punkty o jednakowym zasoleniu wody;
izohalina wykreśla się na mapach zasolenia wód zbiorników wodnych (oceanów, mórz, słonych jezior) albo wzdłuż określonego profilu na przekroju poprzecznym zbiornika; izohaliny mają istotne znaczenie praktyczne, m.in. pozwalają wnioskować o ruchu mas wodnych oraz wyznaczać przypuszczalny zasięg tarlisk ryb użytkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia