implant ślimakowy
 
Encyklopedia PWN
implant ślimakowy,
proteza ucha wewn. zastępująca czynności komórek zmysłowych znajdujących się w uchu wewn. — ślimaku;
ma postać miniaturowego urządzenia elektronicznego; sygnały akustyczne docierające do mikrofonu są przekazywane do mikroprocesora mowy: pudełkowego lub (częściej) zausznego, który jest połączony z mikrofonem i znajduje się za małżowiną uszną. Sygnał akustyczny po przekształceniu w serię mikroimpulsów elektr. jest w wyniku indukcji elektromagnetycznej przekazywany przez antenę zewn. (nadawczą) do części wewn. implantu umocowanej pod skórą, w kości skroniowej. Dalej sygnały elektr. są przenoszone poprzez elektrody do ślimaka i stymulują poszczególne grupy zakończeń nerwu ślimkowego. Wrażenia słuchowe pacjenta, który stracił słuch już po rozwinięciu mowy, nie przypominają naturalnych dźwięków odbieranych przez osoby słyszące; wrażenia słuchowe u osób, które nigdy nie słyszały, są odbierane jako naturalne; wszystkim zoperowanym i.ś. umożliwia kontakt ze światem dźwięków. Aby było możliwe swobodne rozpoznawanie i rozumienie dźwięków przez pacjentów z różnymi rodzajami głuchoty, konieczna jest dalsza rehabilitacja słuchu, głosu i mowy. Wskazaniem do wszczepienia i.ś. jest obustronna głuchota lub głęboki niedosłuch, przy zachowaniu sprawnego nerwu słuchowego i przewodnictwa w pozostałej części drogi słuchowej.
Podstawą do zastosowania i.ś. było wykorzystanie zjawiska elektrostymulacji zakończeń nerwowych. Pierwsze związane z tym doświadczenie przeprowadził A. Volta w końcu XVIII w. Pierwszą próbę klinicznego wykorzystania elektrostymulacji w zastąpieniu funkcji uszkodzonych komórek zmysłowych ucha wewn. przeprowadzono 1957 w Paryżu (Eyries, Djorrno). Pierwszej próby elektrostymulacji z wszczepionymi na określony czas elektrodami dokonał 1961 W.F. House w Los Angeles, a od pocz. lat 70. stosował pierwszy seryjnie produkowany i.ś. Pierwszy i.ś. w Europie wszczepił C.H. Chouard w Paryżu, a pierwszy w Polsce — 1992 H. Skarżyński w Warszawie. W 1996 zespół Inst. Fizjologii i Patologii Słuchu oprac., pierwszy w języku pol., program rehabilitacji słuchu, głosu i mowy dla osób, którym wszczepiono i.ś.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Implant ślimakowy rys. M. Lewandowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia