hydrometria
 
Encyklopedia PWN
hydrometria
[gr.],
dział hydrologii stanowiący jej podstawę empiryczną; zajmuje się zbieraniem informacji ilościowych o obiektach wodnych, zjawiskach i procesach;
przedmiotem h. są obserwacje wszelkich zjawisk hydrolog. (zmiany poziomu wód powierzchniowych i podziemnych oraz form ich zlodzenia), a także pomiary: głębokości obiektów wodnych (np. rzek, jezior), nachylenia zwierciadła wód płynących, prędkości i natężenia przepływu wody, ruchu i ilości materiału stałego wleczonego przez rzeki lub unoszonego z prądem wody (rumowisko rzeczne), temperatury i składu chem. wód, opadów i osadów atmosferycznych oraz parowania z powierzchni wody i gruntu. W ogólnym ujęciu h. obejmuje wszelkie obserwacje i pomiary niezbędne do poznania ustroju hydrolog. obiektów wodnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia