high-tech
 
Encyklopedia PWN
high-tech
[haıtẹk; ang. High Technology],
High-Tech,
określenie poziomu technol. produktu (np. urządzenia), procesu (np. metody wytwarzania), systemu badawczego, systemu komunik. i in., pozwalającego na zaliczenie ich do szczytowych w danej chwili osiągnięć techniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia