heurystyczna metoda nauczania
 
Encyklopedia PWN
heurystyczna metoda nauczania
[gr. heúresis ‘znalezienie’],
sposób nauczania, zw. też poszukującym, polegający na naprowadzaniu ucznia na drogę samodzielnego dochodzenia do rozwiązania postawionego zagadnienia;
za twórcę heurystycznej metody nauczania należy uznać Sokratesa, który stosował ją prowadząc dysputy ze swymi uczniami; we współcz. dydaktyce heurystyczna metoda nauczania występuje w postaci klas. pogadanki heurystycznej lub dyskusji, ale też może polegać na stworzeniu sytuacji problemowej, której rozwiązanie wymaga od ucznia przeprowadzenia określonych obserwacji, doświadczeń i analizy ich wyników; wartość kształcąca metod heurystycznych jest znacznie większa niż tzw. podających metod nauczania, ograniczających się do przekazywania uczniom wiedzy w gotowej do przyswojenia postaci.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia