habitus
 
Encyklopedia PWN
habitus
[łac., ‘właściwość’, ‘usposobienie’],
biol. ogół charakterystycznych właściwości osobnika, składających się na jego wygląd zewnętrzny, postawę, zachowanie;
uzależniony od stanu i rozwoju osobnika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia