grobów jamowych kultura
 
Encyklopedia PWN
grobów jamowych kultura,
archeol.:
1) kultura późnego eneolitu i początków epoki brązu (3400–2700 p.n.e.), rozwijająca się na ogromnych przestrzeniach stepów wschodnioeur., od dolnego Dunaju aż po rz. Ural; nazwa pochodzi od typowego pochówku szkieletowego w jamie grobowej pod kurhanem; w gospodarce przewaga hodowli zwierząt nad rolnictwem; niektórzy badacze k.g.j. zaliczają do wczesnej fazy kultury grobów ze szkieletami barwionymi ochrą (kultury grobów ochrowych);
2) nazwa używana dawniej na określenie kompleksu kulturowego obejmującego w młodszym okresie przedrzymskim kulturę przeworską i kulturę oksywską, a w okresie wpływów rzymskich — kulturę przeworską i kulturę wielbarską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia