granodioryt
 
Encyklopedia PWN
granodioryt
[łac.-gr.],
pospolita magmowa skała głębinowa o składzie zbliżonym do składu granitu;
różni się od niego większą zawartością plagioklazu w stosunku do całkowitej ilości skaleni (65–90% objętościowych) oraz nieco większą zawartością minerałów ciemnych, gł. amfibolu, rzadziej biotytu; rozpowszechniony, przeważnie występuje z granitami, tworząc jądra lub, rzadziej, brzeżne partie kompleksów granitoidów, o wspólnych cechach i wspólnej genezie; w Polsce występuje w Tatrach i Sudetach; materiał budowlany i drogowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia