grafem
 
Encyklopedia PWN
grafem
[gr. gráphein ‘pisać’],
klasa znaków literowych, której elementami są allografy, pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach wariancji swobodnej (mające wszystkie konteksty wspólne) lub wariancji warunkowej (nie mające kontekstów wspólnych;
allografy swobodne różnią się między sobą stylem, krojem czcionki lub indywidualnymi cechami pisma ręcznego; zróżnicowania między allografami warunkowymi objawiają się gł. w postaci dużych i małych liter; allografami swobodnymi są np. A, A a warunkowymi A, a.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia