gongoryzm
 
Encyklopedia PWN
gongoryzm,
kierunek w poezji baroku hiszpańskiego;
nazwa utworzona od nazwiska L. de Góngory y Argota; pokrewny konceptyzmowi, wł. marinizmowi i ang. eufuizmowi; charakteryzuje go zawiła składnia, nadmierne użycie szyku przestawnego, zaskakujących metafor, antytez i neologizmów; oddziaływał na literaturę eur. 1. poł. XVII w. i na nowatorskie kierunki w hiszp. i hispanoamer. poezji XX w.; zw. też kultyzmem lub kulteranizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia