gentlemen’s agreement
 
Encyklopedia PWN
gentlemen’s agreement
[dżẹntəlmənz əgrị:mənt; ang., ‘układ dżentelmeński’] Wymowa,
prawo w stosunkach międzynarodowych nieformalne, najczęściej ustne, porozumienie między reprezentantami państw, nawet bez wykazywania się formalnymi pełnomocnictwami, nie będące umową międzynarodową;
także ustna, nieformalna umowa między dwiema osobami oparta na wzajemnym zaufaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia