funkcja uwikłana
 
Encyklopedia PWN
funkcja uwikłana,
mat. funkcja jednej lub wielu zmiennych (ewentualnie układ funkcji wielu zmiennych), która nie jest dana w postaci jawnej zależności w rodzaju y = f(x), z = f(x, y) itp., lecz za pomocą pewnego równania między zmiennymi, np. F(x, y) = 0, F(x, y, z) = 0, lub układu takich równań;
np. równanie 2x – y + 1 = 0 określa dla wszystkich x funkcję liniową y = 2x + 1; równanie x2 + y2 – 1 = 0 określa dla –1 ≤ x ≤ +1 dwie funkcje oraz (każda nazywa się elementem funkcji uwikłanej); równanie x2 + y2 + 7 = 0 nie określa żadnej funkcji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia