firnowe pole
 
Encyklopedia PWN
firnowe pole,
obszar akumulacji śniegu i powstawania lodu w górach powyżej granicy wiecznego śniegu i w obszarach polarnych;
zajmuje leje źródliskowe lub nisze osuwiskowe i in., najczęściej w górnych odcinkach dolin lub u podnóża szczytów górskich; nagromadzony śnieg (spadający w postaci opadu atmosferycznego lub zsuwający się ze stoków w postaci lawin), wskutek ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem zmian temperatury i ciśnienia nadległych mas śniegu, ulega rekrystalizacji i przekształca się w zbity i gruboziarnisty lód, tzw. firn, a następnie w lód lodowcowy, który, pod ciężarem stale narastających mas śniegowo-firnowych, jest wyciskany i wypływa z p.f. ku miejscom obniżonym w postaci jęzora lodowcowego; na obszarze p.f. powstają cyrki lodowcowe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aconcagua, pole firnowe z pokrywą śnieżną tworzącą penitentyfot. D. Raczko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia