fikcjonalizm
 
Encyklopedia PWN
fikcjonalizm
[niem. Fiktionalismus < łac. fictio ‘zmyślenie’],
filoz. pogląd sformułowany przez H. Vaihingera (Philosophie des Als-ob 1911), wg którego wszelkie podstawowe pojęcia naukowe i filozoficzne, również prawa naukowe, nie odzwierciedlają rzeczywistości, a stanowią jedynie fikcje stworzone przez człowieka w celu orientacji teoretycznej i praktycznej w świecie;
tworzenie takich fikcji jest, zgodnie z fikcjonalizmem, głównym zadaniem nauki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia