fałszerstwo dzieł sztuki
 
Encyklopedia PWN
fałszerstwo dzieł sztuki,
podrabianie (wykonanie przedmiotu w całości) albo przerabianie dzieła sztuk plast. wg przyjętego przez fałszerza wzorca; wytwór pracy fałszerza nazywa się falsyfikatem.
wytwór pracy fałszerza nazywa się falsyfikatem; jako zjawisko hist. wiąże się ściśle z rozwojem kolekcjonerstwa; fałszerstwo dzieł sztuki było znane już w staroż. Rzymie, w średniowieczu ze względu na anonimowy charakter sztuki nie miało większego znaczenia, rozwinęło się dopiero w następnych epokach; do najsłynniejszych afer fałszerskich XX w. należała sprawa H. van Meegerena, który wykonał wiele wspaniałych falsyfikatów uznanych za oryginalne dzieła Vermeera van Delft (1947), oraz sfałszowanie średniow. fresków w kościele NMP w Lubece przez L. Malskata (1951); obecnie w wykrywaniu falsyfikatów pomagają badania chem., mikroskopowe, stosuje się też aparaty rentgenowskie, lampy fluorescencyjne i izotopy promieniotwórcze.
Bibliografia
J. ŚWIERCZYŃSKI Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki, Warszawa 1986.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia