fałdowanie
 
Encyklopedia PWN
fałdowanie,
geol. powstawanie fałdów w skorupie ziemskiej;
zachodzi na dużą skalę zwłaszcza w trakcie orogenez.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia