etologia
 
Encyklopedia PWN
etologia
[gr. ḗthos ‘obyczaj’, ‘charakter’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz. termin wprowadzony do języka filozoficznego w 2. połowie XIX w. przez J.S. Milla i W. Wundta, oznaczający naukę o ludzkim etosie (etos), która bada kształtowanie się charakteru, obyczajów i zwyczajów jednostek lub grup społecznych;
jako nauka o „faktach moralnych”, przeciwstawiana etyce normatywnej, miała być szansą na stworzenie nowoczesnej etyki naukowej (w duchu pozytywizmu i scjentyzmu); obecnie tym obszarem badań zajmuje się etyka opisowa; w Polsce etologię popularyzowali A. Świętochowski i J. Ochorowicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia