epigeneza
 
Encyklopedia PWN
epigeneza
[gr. epí ‘po’, génesis ‘pochodzenie’],
geol. wtórne procesy zachodzące w powstałej już skale osadowej pod wpływem nowych czynników fiz. i chem., prowadzące do jej stopniowej przemiany, w oderwaniu od środowiska sedymentacyjnego skały;
procesy te przebiegają na powierzchni Ziemi i w strefach przypowierzchniowych, w warunkach zbliżonych do tych, które panowały w trakcie sedymentacji (niska temperatura i niskie ciśnienie), często przy udziale podsiąkających wód; do procesów e. należą np.: rekrystalizacja, starzenie się koloidów, powstawanie wtórnych minerałów, tworzenie się konkrecji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia