element
 
Encyklopedia PWN
element
[łac. elementum ‘substancja pierwotna’, ‘żywioł’],
filoz. nierozkładalny, pierwotny składnik czegoś;
w starożytności element rozumiano jako podstawowe, pierwotne tworzywo, z którego wyłoniły się wszelkie przejawy otaczającej nas rzeczywistości; najczęściej był nim jeden z przyrodniczych żywiołów; analogicznie w starożytnej teorii poznania elementem była podstawowa zasada (twierdzenie), z której można było wywieść inne (stąd też tytuł słynnego dzieła geometrycznego Euklidesa Elementy), podobna do tego, co dzisiaj nazywamy aksjomatem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia