elektron Augera
 
Encyklopedia PWN
elektron Augera,
elektron emitowany z zewn. powłoki elektronowej w wyniku przejścia atomu ze stanu wzbudzonego o dostatecznie dużej energii do stanu o niższej energii zamiast kwantu promieniowania rentgenowskiego (tzw. zjawisko Augera).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia