efektywnego rynku hipoteza
 
Encyklopedia PWN
efektywnego rynku hipoteza,
ekon. teoria opisująca rynek, na którym wszelkie nowe informacje podlegają natychmiastowemu wchłonięciu przez dużą liczbę racjonalnych uczestników tegoż rynku, przy czym żadna z grup uczestników nie posiada siły rynkowej;
uczestnicy rynku dokonują natychmiastowej i właściwej interpretacji tych informacji, co znajduje odzwierciedlenie w cenach; hipoteza efektywnego rynku wyjaśnia, dlaczego ruchy cen akcji wydają się przypadkowe i ich zmiany w czasie są całkowicie nieprzewidywalne; mimo to codzienne ceny rynkowe są efektywne; wszelkie możliwe do przewidzenia środki polityki ekonomicznej są już uwzględnione w poziomie względnych cen oraz ilości akcji i nie oddziałują na ceny; ceny akcji właściwie odzwierciedlają wysokość przyszłych dywidend i związane z nimi ryzyko.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia