edytorstwo
 
Encyklopedia PWN
edytorstwo
[łac.],
zespół czynności związanych z opracowaniem i wydaniem tekstów drukiem; — prace programowe, organizacyjne, redakcyjne, adiustacja, a także opracowanie graficznej formy książki i współdziałanie w tym zakresie z drukarnią;
działalność edytorska w szerszym znaczeniu polega na kształtowaniu właściwego poziomu merytorycznego i artyst.-graficznego książek; realizacji tych zadań służą określone metody edytorskie, zmieniające się w związku z postępem w dziedzinie techniki i technologii książki. Edytorstwo naukowe, samodzielna dyscyplina w obrębie wiedzy o literaturze; przygotowanie do druku utworu, najczęściej nieżyjącego autora, polegające na ustaleniu zgodnej z intencją autora (wiernej w stosunku do autografu) formy tekstu i opatrzeniu go nauk. przypisami; posługuje się metodami badawczymi filologii, zw. też przez niektórych badaczy tekstologią.
Bibliografia
Z. Goliński Edytorstwo i tekstologia, Wrocław 1969;
K. Górski Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975;
J. Trzynadlowski Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1976;
J. Starnawski Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979, wyd. 2 rozszerzone 1992;
L. Marszałek Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia