dymy bojowe
 
Encyklopedia PWN
dymy bojowe,
aerozole używane w walce zbrojnej;
wytwarzane przez rozproszenie w powietrzu substancji za pomocą np. rakiet, świec dymnych, bomb lotn.; rozróżnia się: 1) dymy maskujące (zasłaniające) stosowane do maskowania obiektów lub działania wojsk, wytwarzane np. z białego fosforu, chlorku tytanu(IV); 2) dymy sygnalizujące (sygnalizacyjne), zawierające rozpylone w powietrzu barwne substancje, np. żółcień cynkową, rodaminę B; stosowane także w technice cywilnej; 3) dymy trujące (napastliwe), szkodliwe dla ludzi dymy lub mgły zawierające bojowe środki trujące o znikomej prężności par w warunkach polowych; używane gł. podczas I wojny światowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia