dunit
 
Encyklopedia PWN
dunit,
magmowa skała głębinowa składająca się prawie wyłącznie z oliwinu (zwykle częściowo przeobrażonego w serpentyn);
zawiera domieszki piroksenu, często znaczne ilości chromitu, magnetytu, ilmenitu, niekiedy platyny; barwa brunatna lub zielonkawoczarna, struktura ziarnista; zwykle występuje z perydotytem, gł. w Rosji (Płw. Kolski, Ural), USA, Norwegii; używany do wyrobu materiałów ogniotrwałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia