czujka
 
Encyklopedia PWN
czujka, czujka alarmowa,
samoczynne urządzenie ostrzegające, którego działanie jest oparte na reakcji zawartego w nim elementu (czujnika) na zmiany ściśle określonych wielkości fiz. w jego otoczeniu;
bodźcem wywołującym reakcję czujnika może być ruch obiektu, dym, ogień, fala dźwiękowa; cz. automatycznie uruchamia urządzenie alarmowe w przypadku wystąpienia zmian wielkości fiz. przekraczających określone wartości progowe. Najogólniej cz. dzieli się na aktywne, zawierające nadajnik sygnału ulegającego modulacji (przetworzeniu) pod wpływem bodźca i wywołującego następnie reakcję czujnika, oraz pasywne (nie zawierające nadajnika), których czujnik reaguje wprost na zmiany zachodzące w obszarze wykrywania; w zależności od konstrukcji i bodźca wywołującego alarm rozróżnia się cz.: mech., elektromech., akustyczne, chem., cieplne, mikrofalowe, optoelektroniczne i in.; ze względu na zastosowanie rozróżnia się cz.: pożarowe, włamaniowe itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia