cząstka alfa
 
Encyklopedia PWN
cząstka alfa, cząstka α,
jądro atomu helu o liczbie masowej A = 4, tj. 4He; składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów;
jest najsilniej związanym (a więc szczególnie trwałym) jądrem wśród jąder najlżejszych; jej energia wiązania wynosi Eα = 28,29 MeV, zaś energia wiązania przypadająca na jeden nukleon Eα/A ≈ 7,07 MeV; spin i moment magnet. cząstki α są równe zeru; cz.a. są często emitowane przez inne jądra, szczególnie jądra ciężkie (rozpad promieniotwórczy); za pomocą cz.a. emitowanych przez naturalne pierwiastki promieniotwórcze, E. Rutherford przeprowadził 1919 pierwszą reakcję jądrową; cz.a. są nadal często stosowanymi pociskami wywołującymi reakcje jądrowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia