controlling
 
Encyklopedia PWN
controlling
[kəntrə̣ulıŋ; ang., ‘kontrolowanie’, ‘nadzorowanie’],
ekon. system ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa;
polega na przygotowywaniu i udostępnianiu zarządowi firmy informacji umożliwiających planowanie oraz nadzorowanie realizacji planów w zakresie produkcji, zaopatrzenia, marketingu i finansów, wprowadzania innowacji i kierowania zasobami ludzkimi; pozwala na podejmowanie skutecznych działań korygujących w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy; controlling obejmuje narzędzia i procedury stosowane w rachunkowości zarządczej, planowaniu i zarządzaniu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia