chloropren
 
Encyklopedia PWN
chloropren, 2-chlorobuta-1,3-dien, HC2=CH–C(Cl)=CH2,
związek organiczny, bezbarwna, trująca ciecz;
bezb. ciecz; temperatura topnienia –130°C, temperatura wrzenia 59,4°C; nie miesza się z wodą, miesza się z alkoholem etylowym, eterem, benzenem; w dużych stężeniach silnie trujący, przy działaniu chronicznym — mutagenny, teratogenny i kancerogenny; otrzymywany z butadienu (przez chlorowanie i odchlorowodorowanie); łatwo polimeryzuje, stosowany do wyrobu kauczuku chloroprenowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia