centrum
 
Encyklopedia PWN
centrum,
politol. pierwotnie — stronnictwo (partia) zajmujące środkowe miejsce w parlamencie, między prawicą a lewicą, najczęściej korzystające z poparcia wyborczego średniej i drobnej burżuazji oraz bogatych chłopów;
współcześnie — partie polit. głoszące umiarkowany program polit., kompromisowy w porównaniu z postulatami lewicy lub prawicy polit.; także określenie charakteru frakcji partyjnej, zajmującej stanowisko pośrednie między jej prawym i lewym skrzydłem; w demokracjach parlamentarnych w celu utworzenia wspólnego bloku wyborczego, rządu lub wspólnej akcji w parlamencie, partie c. mogą tworzyć koalicję z partiami prawicy, tzw. centroprawicę lub z partiami lewicy, tzw. centrolewicę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia