centralizacja obrotu
 
Encyklopedia PWN
centralizacja obrotu,
ekon. koncentracja popytu i podaży papierów wartościowych, wynikająca z zawierania transakcji na danym rynku;
w Polsce centralizacja obrotu wynika z administracyjnego przymusu zawierania transakcji na rynku regulowanym; w innych krajach jest najczęściej rezultatem przymusu ekonomicznego — ceny kupna i sprzedaży teoretycznie powinny być najkorzystniejsze w miejscu największej koncentracji popytu i podaży, a więc na giełdzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia