celsjan
 
Encyklopedia PWN
celsjan,
minerał, skaleń barowy, człon szeregu izomorficznego hialofanów, zawierający powyżej 90% glinokrzemianu baru Ba[Al2Si2O8];
krystalizuje w układzie jednoskośnym; zwykle bezbarwny, biały lub żółtawy; rzadki; celsjan syntetyczny wykorzystywany w przemyśle ceramicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia