cefalokształtne
 
Encyklopedia PWN
cefalokształtne, Mugiliformes,
rząd ryb z nadrzędu kolcopłetwych;
66 gat. (wg innych źródeł do 80); zamieszkują przybrzeżne obszary mórz tropik. i strefy umiarkowanej; żyją także w rzekach i jeziorach Ameryki Środkowej, Indonezji i Filipin; pływają ławicami, na żerowiska wchodzą w limany, zatoki i ujścia rzek; dostarczają mięsa wysokiej jakości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia