bit hilani
 
Encyklopedia PWN
bit hilani
[akadyjskie, ‘dom z przedsionkiem’],
w architekturze starożytnego Wschodu typ monumentalnej budowli pałacowej lub sakralnej;
prostokątna budowla, gdzie główny element stanowił portyk wejściowy na szerszym boku budowli, zazwyczaj poprzedzony szerokimi schodami, z 1–3 filarami lub kolumnami, niekiedy flankowany wieżami; powstał w kręgu kultury hurycko-hetyckiej w późnej epoce brązu (XV–XIII w. p.n.e.); szczególnie popularny w państwach neohetyckich i aramejskich południowo-wschodniej Anatolii i północnej Syrii w epoce żelaza (XII–VIII w.; m.in.: Zincirli, Karkemisz, Guzana), przejęty przez Asyryjczyków (Durszarrukin, Niniwa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia