bilans obrotów bieżących
 
Encyklopedia PWN
bilans obrotów bieżących,
ekon. zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju, poza przepływami kapitału oraz saldem błędów i opuszczeń;
część bilansu płatniczego; obejmuje: transakcje handlowe, dochody i wydatki z tytułu inwestycji zagranicznych, transakcje związane ze sprzętem wojskowym, wpływy z usług transportowych i turystyki, a także związane z nimi wydatki, przekazy pieniężne, emerytury i renty oraz inne transfery.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia