bibliografie muzyczne
 
Encyklopedia PWN
bibliografie muzyczne,
spisy dokumentów muzycznych (piśmienniczych, dźwiękowych i ikonograficznych), uporządkowane wg ustalonej metody układu, sporządzane dla celów informacyjnych.
Według cech formalnych dzielą się na b.m. podmiotowe (bibliografie zapisów nutowych i dźwiękowych, tzw. dyskografie) i przedmiotowe (bibliografie piśmiennictwa muz. i ikonografie). Według cech treściowych, zależnie od ich zakresu, wyróżnia się b.m. międzynarodowe, nar., osobowe i rzeczowe. Ważniejsze b.m. międzynarodowe: J.N. Forkel Allgemeine Literatur der Musik (Leipzig 1792, reprint 1962), C.F. Whistling Handbuch der musikalischen Literatur (Leipzig 1817, suplement 1828–39, reprint 1975), F. Hofmeister Handbuch der musikalischen Literatur (Leipzig 1844–1943), W. Freystatter Die musikalischen Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart (München 1884), R. Eitner Biographisch-Bibliographisches Quellenlexikon (t. 1–10, Leipzig 1900–04, reprint Graz 1959–60), F. Pazdirek, J.P. Gotthard Universal-Handbuch der Musik-Literatur aller Zeiten und Völker (t. 1–34, Wien 1904–10, reprint 1966), The Music Index (Detroit 1949–), Répertoire international des sources musicales, RISM (München 1960–), Répertoire international de littérature musicale, RILM (Kassel 1967–), Bibliography of Discographies (t. 1–3, New York 1977–83); b.m. narodowe: O.G. Sonneck Bibliography of Early Secular American Music (Washington 1905, wyd. 2 1945), P. Scholes List of Books About Music in the English Language (London 1939), C. Sartori Bibliografia della musica strumentale italiana (Firenze 1952–68), B. Pierreuse Catalogue général de l’edition musicale en France (Paris 1984), K. Michałowski Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego (Kraków 1955, suplementy: 1964, 1978), A. i E. Mrygoniowie Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzykologicznego 1945–1970 (Warszawa 1972); b.m. osobowe: O. Keller W.A. Mozart, Bibliographie und Ikonographie (Berlin 1927), L. Koch Brahms-Bibliográfia (Budapest 1943), B. Sydow Bibliografia F.F. Chopina (Warszawa 1949, suplement 1954), J. Skowronski Women in Music. A Bibliography (Metuchen, New York 1978), J.L. Adams Musicians Autobiographies. An Annotated Bibliography (Jefferson, North Caroline–London 1982); b.m. rzeczowe: H. Alker Blockflöten-Bibliographie (Wien 1961), B. Brüchle Horn-Bibliographie (t. 1–3, Wilhelmshaven 1970–83), R. Reuter Bibliographie der Orgel (Kassel 1973), M. Hinson The Piano in Chamber Ensemble (Bloomington 1978), M.K. Farish Orchestral Music in Print (Philadelphia 1979, suplement 1983), S.L. Tiepkema A Bibliography of Computer Music (Iowa City 1981).
Adam Mrygoń
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia