białoruski język
 
Encyklopedia PWN
białoruski język,
język z grupy wschodniosłowiańskich;
zajmuje stanowisko pośrednie między językiem ros. i ukr.; urzędowy na Białorusi; używany także w sąsiadujących rejonach Litwy, Łotwy, Rosji i Polski; 2 zespoły dialektów: południowo-zachodni i północno-wch.; język lit. oparty na gwarach przejściowych występujących w pasie Wilno, Mińsk, Rohaczew, Homel; zabytki z cechami białoruskimi od XIV w.; współcz. język lit. od XIX w.; pismo — zmodyfikowana grażdanka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia