batymetria
 
Encyklopedia PWN
batymetria
[gr. bathýs ‘głęboki’, metréō ‘mierzę’],
hydrol. dział hydrometrii zajmujący się pomiarami głębokości wód w rzekach, jeziorach i morzach;
wyniki pomiarów naniesione na mapę lub plan akwenu w postaci punktów głębokości (opisanych w metrach) pozwalają na wykreślenie izobat obrazujących ukształtowanie dna akwenu; pomiary batymetryczne wykonuje się za pomocą sond: ręcznych, ciśnieniowych, akustycznych i innych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia