avoiry
 
Encyklopedia PWN
avoiry
[awuarị; fr.],
ekon. płynne rezerwy międzynarodowych środków płatniczych będące w posiadaniu banków lub państwa, które mogą być natychmiast uruchomione;
avoiry są tworzone w wyniku uzyskania nadwyżki w bilansie płatniczym; posiadanie avoiry pozwala, w przypadku naruszenia równowagi (powstania deficytu) w bilansie płatniczym, wyrównywać jego niedobory bez sięgania do obcych źródeł finansowania lub stosowania ograniczeń dewizowych, które mogłyby spowodować trudności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia