autokolimacja
 
Encyklopedia PWN
autokolimacja
[gr. autós ‘sam’, łac. collimo ‘zwracam’, ‘kieruję prosto’],
fiz.
samoistna kolimacja wiązki świetlnej występująca po przekroczeniu progowej wartości mocy wiązki; jest obserwowana w ośr. stałych, cieczach i gazach; zjawisko to należy do nieliniowych zjawisk optycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia