austriacki traktat państwowy
 
Encyklopedia PWN
austriacki traktat państwowy,
dokument podpisany 15 V 1955 w Wiedniu przez Austrię i 4 mocarstwa: Francję, USA, W. Brytanię i ZSRR, okupujące 1945–55 terytorium Austrii;
przywrócił Austrii suwerenność, utraconą po Anschlussie (1938–45) i okupowaniu przez 4 mocarstwa (1945–55), w granicach z 1938, spowodował wycofanie sowieckich wojsk okupacyjnych; austriaci traktat państwowy wyklucza polit. i gosp. zjednoczenie się z Niemcami; podpisanie traktatu poprzedziły rokowania austr.-sowieckie w Moskwie (kwiecień 1955), w których strona austr. dobrowolnie zobowiązała się do ogłoszenia wieczystej neutralności Austrii (uchwalona przez parlament 26 X 1955); w celu jej zagwarantowania Austria zobowiązała się do niezawierania sojuszy wojsk. i nieutrzymywania na swym terytorium obcych baz wojskowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia