asymilacja magmowa
 
Encyklopedia PWN
asymilacja magmowa,
proces wchłaniania przez magmę skał otaczających, w które magma wtargnęła, lub wód, dwutlenku węgla i in. substancji pochodzących z tych skał;
magma reaguje ze skałami ścian zbiornika magmowego i z fragmentami skał w niej zatopionymi (ksenolit), wynikiem czego jest zmiana jej pierwotnego składu chem. (zanieczyszczenie magmy — kontaminacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia