arkusz obliczeniowy
 
Encyklopedia PWN
arkusz obliczeniowy, arkusz kalkulacyjny,
inform. program komputerowy pomagający w obliczeniach;
wyświetla na ekranie monitora schemat tabeli, umożliwiając użytkownikowi posługiwanie się nią poprzez określony zestaw komend, np. nadawania nazw wierszom i kolumnom, wpisywania danych, wykonywania działań, znajdowania potrzebnych relacji między danymi i in.; używany w pracach biurowych, projektowych, np. Lotus 1-2-3, Microsoft Excel.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia