apodyzacja
 
Encyklopedia PWN
apodyzacja
[gr.],
technika usunięcia pierścieni dyfrakcyjnych (Airy’ego plamka) z tworzonego przez układ opt. obrazu punktu przez umieszczenie w przysłonie aperturowej filtru, którego absorpcja jest niejednakowa w różnych miejscach przysłony;
apodyzacja umożliwia m.in. astr. obserwacje słabych gwiazd położonych w pobliżu jasnych gwiazd.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia