apercepcja
 
Encyklopedia PWN
apercepcja
[łac. ad ‘do’, perceptio ‘postrzeżenie’],
w filozofii nowożytnej nazwa niektórych, specjalnie wyróżnionych aktów lub procesów poznawczych;
świadomość samego siebie, postrzeganie przez umysł własnych stanów, samoświadomość, samorefleksja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia