antysztuka
 
Encyklopedia PWN
antysztuka,
termin stosowany dla określenia zjawisk i postaw w sztuce współczesnej, podważających klasyczną koncepcję dzieła sztuki;
początki koncepcji antysztuki tkwią w ruchu dadaistów, którzy przez hasła antysztuki chcieli zniwelować granicę między praktycznym życiem a sztucznym pięknem sztuki; na grunt artystyczny wprowadzili nowe formy ekspresji: protest, szok, ironię, absurd; w latach 60. pojęcie antysztuki odnoszono do niektórych konkretnych zjawisk, np. do akcjonizmu i environments; największymi propagatorami antysztuki byli M. Duchamp i J. Beuys.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia