antydobro
 
Encyklopedia PWN
antydobro, dobro plaga,
ekon. dobro, które wpływa na wzrost uciążliwości życia i zmniejsza dobrobyt,
np. hałas, zanieczyszczenie środowiska, wydłużenie dojazdów do pracy, wydatki na administrację; jego wartość jest jednak ujmowana w rachunku PKB; powoduje to zawyżenie PKB per capita (na głowę mieszkańca) — powszechnie przyjmowanego w porównaniach międzynarodowych jako miara dobrobytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia