antekliza
 
Encyklopedia PWN
antekliza
[łac. ante ‘przed’, gr. klísis ‘pochylenie’],
geol. rozległe wypiętrzenie tektoniczne na platformie, o średnicy setek kilometrów i łagodnie nachylonych zboczach;
anteklizę charakteryzują: mniejsza grubość pokrywy platformowej niż w sąsiadujących syneklizach i liczne luki sedymentacyjne, co jest skutkiem długotrwałego (wiele okresów geol.) zróżnicowania pionowych ruchów skorupy ziemskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia