aleksandryści
 
Encyklopedia PWN
aleksandryści:
1) pierwotnie określenie starożytnych uczonych rozwijających od III w. p.n.e. działalność naukową w Aleksandrii, zwłaszcza w słynnym Muzeum Aleksandryjskim; początkowo przyczynili się w znacznej mierze do rozwoju nauk, później (od III w. n.e.) działalność ich nabrała charakteru przyczynkarskiego, erudycyjnego;
2) w XV i XVI w. nazwa arystotelików, którzy odrzucając teksty Arystotelesa w interpretacji awerroistów (awerroizm łaciński), szukali pierwotnej formy jego filozofii w komentarzach Aleksandra z Afrodyzji; głównymi przedstawicielami tego nurtu, występującego głównie na Uniwersytecie Bolońskim, byli: Pietro Pomponazzi (Pomponatius), Simone Porta z Neapolu i Juan Gines Sepulveda z Kordoby;
3) nazwa używana niekiedy na określenie przedstawicieli aleksandryjskiej szkoły filozoficznej (III w. p.n.e.–poł. VII w. n.e.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia