ajguński traktat
 
Encyklopedia PWN
ajguński traktat,
zawarty przez Rosję i Chiny w Ajgunie 28 V 1858; na mocy traktatu ziemie na l. brzegu Amuru od rz. Arguń do ujścia zostały przyznane Rosji, na prawym — Chinom (terytorium między Ussuri a M. Japońskim miało pozostawać pod wspólnym zarządem obu państw);
uznawał wszystkie ziemie na prawym Amuru za pozostające w posiadaniu Chin, a na lewym — Rosji; gwarantował także statkom chiń. i ros. wyłączność żeglugi na rz. Amur, Ussuri i Sungari.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia